آخرین مطالب

سفرنامه‌ها

مطالب آموزشی

چایخونه بین راهی

از رنج تا گنج با باستان‌شناس قصه| قسمت دوم!

هفت هشت سال قبل که نه خبری از های و هوی اینستاگرام بود و نه جو امروزی سفر، شادی گنجی جزو اولین زن‌های شجاع ایرانی‌ بود که به تنهایی کوله‌اش رو برداشته و به جاده زده بود تا دنیای درون و بیرونش رو کشف کنه. سفرهایی که تا همین امروز به سبک و سیاق خودش ادامه پیدا کرده و به خیلی از جاهای دنیا ختم شده. توی قسمت اول چایخونه، شادی برامون از دنیا و شغلش گفت. توی این قسمت شادی برامون از خطر و امنیت میگه و آدم‌ها و اتفاق‌های خاص توی سفرش.

محبوب‌ترین مطالب

هلپکس و ورک‌اوی؛ کلید اصلی کار داوطلبانه!

آخه واقعاً شدنیه که بدون پول سفر کنیم و کلی از کشورهای دنیا رو ببنیم؟! یعنی چطور ممکنه که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای هم...

خبرهای سبک‌تر