یه تجربه‌ی جدید!

7

اینکه آدم هرروز بره سر یه کار ثابت و پول خوبی درآره و زندگیش رو نظم و ترتیب و روال باشه خیلیم خوبه ولی اینکه آدم به امنیت و تکرار عادت کنه یکم ترسناکه. و اینکه آدم یادش بره باید ماجراجویی کنه خیلی بیشتر ترسناکه. اصلاً بگو ببینم سالی چند روز مرخصی داری؟ ۵ روز؟ ۱۰ روز؟ ۲۰ روز؟

حداقل یه بار در سال کوله‌ت رو بنداز رو دوشت، دوتا همسفر پایه بردار، برو لب جاده و برای ماشین‌ها دست تکون بده و ازشون بخواه تا یه مسیری همسفرشون بشی.

یه سال هر شب خونه‌ی خودت رو تخت خودت خوابیدی. یه روزم چندصد کیلومتر دورتر تو چادر وسط طبیعت با صدای باد و رودخونه و گله‌ی گوسفندا چشمات رو باز کن. یه شبم کف خونه‌ی یه غریبه‌ی مهمون‌نواز که تو رو به خونه‌ش دعوت کرده بخواب.

خوب بلدی تختت رو جمع کنی و روتختی رو مرتب بکشی روش. یه بارم یاد بگیر تو کمترین زمان ممکن تو تاریکی چادرت رو برپا کنی و صبح که پاشدی کیسه‌خوابت رو سریع تو کیسه‌ش جا کنی.

Processed with VSCO with hb2 preset
لبخند رضایت مهزاد بعد از کلی وررفتن با چادر!

هرروز فقط با آدمای شبیه خودت معاشرت کردی و خوب بلدی چطوری باهاشون ارتباط برقرار کنی. یه بارم سعی کن وقتی سوار کامیون راننده‌ای می‌شی که حس می‌کنی هیچ چیز مشترکی ندارید خودتو به چالش بکشی تا یه نقطه‌ی مشترک برای حرف زدن پیدا کنی و هم‌صحبت خوبی شی برای راننده تو مسیر.

هرروز سر وقت وعده‌های غذات رو خوردی. یه بارم وقتی گرسنه‌ای و وسط جاده، جای پلوخورشت برای ناهار نون و پنیر و خرما بخور ببین چقدر می‌چسبه. یه روزم پای سفره‌ی یه خانواده‌ی روستایی بشین ببین تو سفره‌ی اونا چی هست. اصلاً برو ببین مردم یه شهر دیگه قرمه‌سبزی رو با چی می‌خورن!

IMG_20160724_105341-01
نون‌پنیر‌خیار‌گوجه‌ای که تو یکی از روستاهای دیلمان مهمونمون کردن. از قرمه‌سبزی هم بیشتر بهمون چسبید.

به نظر من سفر یعنی چالش. چالش مهارت‌های جدید. چالش آسون گرفتن زندگی. چالش روبرو شدن با ناشناخته. چالش بیرون اومدن از قالب‌ها. چالش شکستن قضاوت‌های ذهنی. و چالش یعنی رشد. آدما با تغییر محیط اطرافشون و قرار گرفتن تو موقعیت‌های جدیده که رشد می‌کنن.

درسته که موندن تو امنیت و راحتی هرروز وسوسه‌انگیزه ولی من طبق آمار بهتون اطمینان می‌دم چند روز دراومدن از روزمرگی و تجربه‌ی کلی چیز جدید و هیجان‌انگیز تاحالا کسی رو نکشته!

12

7 کامنت

  1. سفرت همیشه پر از راز و رمزهای زیبا و کشف موقعیتهای جدید.
    سپاس از تقسیم سفرت با ما.
    سفرت سبز سبز سبز

  2. من عاشق سفرم. میخوام همراه شما بشم و خدا رو چه دیدی شاید یه روز توی یکی از همین جاده ها دیدمتون. 🙂

Comments are closed.