فاطمه روشنعلی

فاطمه روشنعلی
1 مطالب 11 کامنت
من فاطمه‌م. یک 23 ساله‌ی عاشق سفر. دارم تلاش می‌کنم که قدم به قدم برسم به رویای جهانگرد شدنم.

پیشنهاد سبک‌تر

خاطرات یک درون‌گرای اهل سفر: قسمت دوم!

همون طور که تو پست قبل گفتم درون‌گرایی، خجالتی بودن یا مشکل داشتن تو ارتباط برقرار کردن با آدم‌ها ممکنه زندگی رو هم برای...