فاطمه روشنعلی

فاطمه روشنعلی
1 مطالب 11 کامنت
من فاطمه‌م. یک 23 ساله‌ی عاشق سفر. دارم تلاش می‌کنم که قدم به قدم برسم به رویای جهانگرد شدنم.

پیشنهاد سبک‌تر

معرفی کتاب | نارتسیس و گلدموند

از اون جایی که تو چند سال اخیر انگیزه‌م رو برای خوندن هر کتابی غیر از کتاب‌های روانشناسی از دست داده بودم، تو هدف‌هایی که...