من در برابر من

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/man-dar-barabare-man-saboktar.mp3

ونیز

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/venice-sara-safare-darooni.mp3

هویت واقعی ما

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/hoviate-vagheyie-ma-maryam-safare-darooni.mp3

ندانستن

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/nadanestan-pari-safare-darooni.mp3

سی و دو سالگی

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/safardarooni-32salegi-saboktar.mp3

پریدن از صخره

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/paridan-az-sakhre.mp3

پیشنهاد سبک‌تر

حال خوش زاهدان؛ کجا بریم، چیکار بکنیم و‌ چی بخوریم؟!

«زاهدان؟! شوخیت گرفته! یعنی می‌گی تعطیلات این‌همه راه رو بکوبیم و پاشیم بریم زاهدان؟!»‌ احتمالن خیلی از شماها هم وقتی اسم زاهدان رو می‌شنوید، یاد...