متانویا

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/safare-darooni-metanoya-saboktar.mp3

خلاقیت

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/06/khalaghiat-maryam-rahar-safare-daroni-saboktar.mp3

واگویه‌های روزهای پیش از سفر

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/vagooyehaye-pish-az-safar-saboktar-com.mp3

مالکیت لحظه

تو نپال که بودم. یه موقعیت عجیبی رو تجربه کردم. وسط یه جنگل‌ خوفناک، یه جایی بود که راهنماهای طبیعت احتمال حضورببر نپالی رو زیاد می‌دونستن. نزدیک یه رودخونه بود و اونا معتقد بودن...

۳۶۵

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/01-pari-final.mp3

سیرک‌باز و فرشته

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/06/sirkbazo-fereshteh-safare-darooni-saboktar.mp3

پیشنهاد سبک‌تر

۱۰ راه حل کاربردی برای پیدا کردن همسفر!

از همون بچگی که با پدرمادرهامون عازم سفر می‌شدیم تا همین الان که بزرگ‌تر شدیم و خودمون برای سفرهامون برنامه‌ریزی می‌کنیم، هزار بار شنیدیم...