عمل‌گرایی یا بی‌تفاوتی؟

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/07/Amalgerayi-ya-bitafavoti.mp3

متانویا

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/safare-darooni-metanoya-saboktar.mp3

خلاقیت

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/06/khalaghiat-maryam-rahar-safare-daroni-saboktar.mp3

هویت واقعی ما

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/hoviate-vagheyie-ma-maryam-safare-darooni.mp3

ندانستن

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/nadanestan-pari-safare-darooni.mp3

۳۶۵

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/01-pari-final.mp3

پیشنهاد سبک‌تر

کاتماندو | شهری خاکی با پرچم‌های رنگی

با دیدن یا شنیدن اسم کاتماندو، پایتخت کشور نپال، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه: چگالی! بسکه همه چی به نظرم خیلی متراکم تو...