ونیز

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/venice-sara-safare-darooni.mp3

آغازی برای زندگی نزیسته

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/08/safare-darooni-aghazi-baraye-zendegie-naziste-maryam.mp3

هفت ماه از یک سال

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/7mahazyeksal-saboktar-com.mp3

من در برابر من

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/man-dar-barabare-man-saboktar.mp3

سی و دو سالگی

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/safardarooni-32salegi-saboktar.mp3

متانویا

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/safare-darooni-metanoya-saboktar.mp3

پیشنهاد سبک‌تر

نوازنده‌ی دوتار نوایی | استاد عثمان خوافی

نمی‌دونم تا حالا تو زندگیت به آدمایی برخوردی که گوشه‌ای از جهان‌بینی‌ به دنیات رو تغییر بدن، یکی که باهاش حرف بزنی، سبک‌تر شی و...