برچسب: ایرانگردی

پیشنهاد سبک‌تر

فرانسه چطور از تو دلبرى مى‌کند؟

اعتراف می‌کنم که اولین شوک فرهنگی من در فرانسه تو توالت‌های عمومی بین راهی اتفاق افتاد. در ایران معمولن حق نوبت با چسبیدن به...

خبرهای سبک‌تر