برچسب: سفر ارزان

پیشنهاد سبک‌تر

خاطرات یک درون‌گرای اهل سفر

آدم‌هایی که از مدل سفرهای من خبر دارن معمولن از شنیدن این که من آدم به شدت درون‌گرایی هستم تعجب می‌کنن. شاید چون درون‌گرایی...