فاطمه روشنعلی

فاطمه روشنعلی
1 مطالب 11 کامنت
من فاطمه‌م. یک 23 ساله‌ی عاشق سفر. دارم تلاش می‌کنم که قدم به قدم برسم به رویای جهانگرد شدنم.

پیشنهاد سبک‌تر

هلپکس و ورک‌اوی؛ کلید اصلی کار داوطلبانه!

آخه واقعاً شدنیه که بدون پول سفر کنیم و کلی از کشورهای دنیا رو ببنیم؟! یعنی چطور ممکنه که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای هم...