من در برابر من

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/man-dar-barabare-man-saboktar.mp3

ونیز

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/venice-sara-safare-darooni.mp3

هویت واقعی ما

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/hoviate-vagheyie-ma-maryam-safare-darooni.mp3

ندانستن

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/05/nadanestan-pari-safare-darooni.mp3

سی و دو سالگی

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/safardarooni-32salegi-saboktar.mp3

پریدن از صخره

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/paridan-az-sakhre.mp3

پیشنهاد سبک‌تر

نادیده گرفتن نقش شانس تو زندگی چه اهمیتی داره؟ | قسمت...

تو قسمت اول این مقاله درباره‌ی شانس، رابرت اچ. فرانک یکم در مورد موقعیت‌هایی که ما اون‌ها رو خوش‌شانسی و یا بدشانسی می‌دونیم حرف می‌زنه...