این ور بوم

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/in-vare-boom-pari-saboktar.mp3

هفت ماه از یک سال

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/7mahazyeksal-saboktar-com.mp3

۳۶۵

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/01-pari-final.mp3

متانویا

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/safare-darooni-metanoya-saboktar.mp3

واگویه‌های روزهای پیش از سفر

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/vagooyehaye-pish-az-safar-saboktar-com.mp3

پیشنهاد سبک‌تر

سفر به بردیا – قسمت اول | کشور نپال

حتمن با دیدن تیتر این مطلب با خودت میگی: بردیا مگه اسم شخص نیست؟ حالا این دختره داره میگه اسم یه جایی تو دنیا بردیاست؟...