هفت ماه از یک سال

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/7mahazyeksal-saboktar-com.mp3

این ور بوم

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/in-vare-boom-pari-saboktar.mp3

واگویه‌های روزهای پیش از سفر

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/03/vagooyehaye-pish-az-safar-saboktar-com.mp3

آغازی برای زندگی نزیسته

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/08/safare-darooni-aghazi-baraye-zendegie-naziste-maryam.mp3

سی و دو سالگی

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/safardarooni-32salegi-saboktar.mp3

پریدن از صخره

http://saboktar.com/wp-content/uploads/2017/04/paridan-az-sakhre.mp3

پیشنهاد سبک‌تر

نقش شانس تو زندگی چقدره؟ | قسمت اول

من هیچ‌وقت از اون آدمایی نبودم که علت اتفاقات رو شانس خوب و بد می‌دونن. یعنی خودم رو کمابیش آدم خوش‌شانسی می‌دونم اما هیچ‌وقت...